DOMÉSTICAS

CASA


La seva aplicació Domèstica

 

En l'ús domèstic podem utilitzar el Reactor molecular Wadu-02 per evitar al·lèrgies als àcars de la pols, sobretot en entapissats cortines i catifes. Mantenir la casa lliure de virus i bacteris sobretot en el cas de tenir nens o persones grans o amb problemes d'immunodeficiència.
T ambé ens ajudarà a eliminar les males olors de casa, tant d'interiors com d'al wc, cuina, escombraries, humitats, etc ... com exteriors.
Eliminarem els compostos orgànics volàtils i les perilloses Partícules Matter, sobretot a partir de 2,5 micres de grandària, podem reduir el risc de contraure malalties respiratòries o alguns tipus de càncer.