Tecnología ZERO2

Com actua el Reactor Molecular?


L'última tecnologia de la mà de la natura

 

El Reactor molecular és una nova tecnologia que imita la naturalesa en el seu procés químic de regeneració, mitjançant el qual neta i destrueix tots els contaminants de l'atmosfera, de l'aigua i de les superfícies de l'planeta. Aquest procés de neteja i pràcticament "esterilització" natural, es produeix en la capa baixa d'ozó, formant-se un radical hidroxil OH, que oxida i destrueix els microbis, bacteris, virus, compostos orgànics volàtils, PMZ, olors i gasos contaminants de l'atmosfera terrestre.

En aquest cas el nostre reactor d'aire es basa en els mateixos principis de reacció química molecular, provocant una reacció en cadena que arriba eficaçment una superfície superior als 50m2.

El resultat al cap de poques hores és la transformació d'un ambient tancat contaminat, en un ambient net com el que es pot respirar a la platja o al mig de la muntanya.