ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓ


La seva aplicació en l'Alimentació

El sector de l'alimentació és un sector especialment sensible a l'acció dels bacteris i fongs, que actuen en la descomposició especialment dels productes frescos. Gràcies a l'Reactor Molecular Wadu-02 es pot allargar la vida dels aliments frescos com fruita, verdures per l'oxidació de l'Etinol, o de peixos i carns entre d'altres.
A la UE a partir del 2020 no es podran embalar productes frescos amb plàstic, el que escurçarà la vida dels aliments encara més. Per apaliar aquest i altres problemes de conservació i contaminació alimentària, la tecnologia ZERO2 ens permet allargar la vida i la qualitat dels aliments frescos entre el doble i el triple de temps, depenent de l'estat mediambiental i l'eficàcia de l'acció de l'hidroxil OH.
Aquesta important aplicació industrial pot utilitzar-se en les diferents parts de la cadena de producció i comercialització, i pot protegir-des de la recollida, l'emmagatzematge de l'majorista, el transport i fins al minorista, ja sigui una fruiteria o un restaurant de Sushi. En qualsevol dels casos es reduirà dràsticament el risc de contaminació alimentària, com s'incrementarà notablement a el mateix temps la vida i la qualitat dels productes més frescos.