Eliminación de Gases Tóxicos

Eliminació de Gasos tòxics


Eliminació de Gasos tòxics, Components orgànics volàtils i les perilloses partícules Mater (PMs), potencialment Cancerígenes

 

Prevé els problemes de contaminació i al·lèrgies produïdes pels components orgànics volàtils, així com també les greus malalties produïdes per respirar gasos contaminants i les perilloses Partícules Mater, sobretot les d'una grandària menor a 2,5 micres que travessen els alvèols pulmonars i les de menys d'una micra que es filtren directament a la sang, provocant, segons l'OMS, més de 7 milions de morts a l'any, sent la primera causa de mortalitat de la planeta per greus malalties com el càncer.